top of page
ร้านข้าวกล่องสัมมนา รับจัดทำข้าวกล่องสำหรับงานอบรม งานประชุมต่างๆ ไม่มีขั้นตํ่าในการสั่ง 

อาหาร Set A 1 อย่าง 50.-

อาหาร Set A + ของทอด 65.-

1
2

อาหารทะเลเพิ่ม 20.-

อาหาร Set A + Set B 95.-

1

อาหารทะเลเพิ่ม 20.-

อาหาร Set A 2 อย่าง

+ ผลไม้ 145.-

อาหาร Set A 2 อย่าง

+ ของทอด+ ผลไม้ 165.-

1
2

อาหารทะเลเพิ่ม 20.-

เมนูแนะนำ ร้านข้าวกล่องสัมมนา

ข้าวกล่องสัมมนา
ผัดพริกปลาดุกฟูไข่เค็ม + ผัดผักบล็อคคอลี่
฿ 100.00
ข้าวกล่อง
หมูอบซอส
+ ทอดมัน
฿ 95.00
ข้าวกล่อง
ไก่ผัดพริก 3 สี
+ ทอดมัน
฿ 95.00
ข้าวกล่อง
ผัดพริกแกงหมู
+ ไส้กรอก
฿ 95.00
ข้าวกล่องสัมมนา
bottom of page