top of page
ร้านข้าวกล่องสัมมนา Snack Box, Catering นอกสถานที่ ไม่มีขั้นตํ่า อร่อย สะอาด ราคาประหยัด
ข้าวกล่อง Snack box
ข้าวกล่อง Snack box

ขนม 1 ชิ้น พร้อมน้ำผลไม้กล่อง

40 บาท

ข้าวกล่อง Snack box

ขนม 2 ชิ้น พร้อมน้ำผลไม้กล่อง

50 บาท

ข้าวกล่อง Snack box

ขนม 3 ชิ้น พร้อมน้ำผลไม้กล่อง

65 บาท

ข้าวกล่อง Snack box
Snack Box

ขนมปัง

ขนมปังใบไม้ไส้ปูอัด

ขนมปังไส้หมูแดง

ขนมปังไส้กรอกไก่

ขนมปังไส้ครีม 
ขนมปังเนยสด

ขนมปังพิซซ่าปูอัด 

ขนมปังพิซซ่าไส้กรอกไก่

ขนมปังไส้ไก่
ขนมปังไส้หมูหยอง
ขนมปังไส้ลูกเกด

ขนมปังไส้สังขยา
ขนมปังไส้ครีม

พาย

พายไก่
พายข้าวโพด

กระหรี่พัฟ

พายหมูแดง
พายลูกตาล

เดนิช

เดนิชแฟรงค์ไก่

เดนิชทูน่า

เดนิชบูลเบอรรี่

เดนิชเชอร์รี่

เค้ก

เค้กกล้วยหอม
เค้กฝอยทอง
เค้กท๊อฟฟี่

เค้กบราวนี่

เค้กผลไม้

โรลกาแฟ

โรลช็อคโกแลตโรลใบเตย

โรลวนิลา

ชิฟฟ่อน

แซนด์วิช

แซนวิชทูน่า
แซนวิชแฮม

แซนวิชปูอัด

แซนวิชไส้กรอก

อาหารคาว

ขนมจีบ

ซาลาเปา

สาคูไส้หมู

ข้าวเกรียบปากหม้อ

ข้าวกล่องสัมมนา
bottom of page